Aktualności

• Zebranie członków ŚPZHGRiDI w Koszalinie odbędzie się 02.02.2020r. w szkole nr 18 godz. 10.00 wydawane będą również obrączki związkowe na 2020r.

Uwaga wystawa w Kobylnicy 18-19.01.2020r.
odwołana z powodu ptasiej grypy

• Zaproszenie na wystawę w Kobylnicy

• Zebranie członków ŚPZHGRiDI w Koszalinie odbędzie się 05.01.2020r. w szkole nr 18 godz. 10.00

• KARTA ZGŁOSZEŃ EKSPONATÓW - XXI Środkowopomorska Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Kobylnicy (11-12 stycznia 2020 r.)

Karta do pobrania w formacie PDF

• KARTA ZGŁOSZEŃ EKSPONATÓW - XX Środkowopomorska Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Kobylnicy (12-13 stycznia 2019 r.)

Karta do pobrania w formacie PDF

• XX Środkowopomorska Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Kobylnicy (12-13 stycznia 2019 r.) Zapraszamy!

• Regulamin XX Środkowopomorska Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Kobylnicy

Czytaj więcej na ten temat

• Zarząd Środkowopomorskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza w Koszalinie zwołuje w dniu 15 kwietnia 2018 r. (niedziela) godz. 10:00 w Koszalinie , ul Staszica 6 (w budynku Szkoły Podstawowej nr 18) Walny Zjazd Sprawozdawczy Członków.

W przypadku braku kworum (50 % obecnych członków + 1 ) Zjazd odbędzie się w drugim terminie, w tym samym dniu tj. 15 kwietnia 2018 r. o godz. 10:30 - bez względu na ilość członków.

Porządek obrad:

1. Otwarcie i przywitanie członków.

2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i Męża Zaufania Zjazdu.

3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej - 3 osoby.

4. Stwierdzenie kworum o ważności Zjazdu i zdolności i podejmowania uchwał i wniosków.

5. Wybór Komisji uchwał i wniosków.

6. Sprawozdanie z działalności Związku za okres całej kadencji tj. od 26 marca 2017 r. do 15 kwietnia 2018 r.

7. Informacja Skarbnika z sytuacji finansowej Związku.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i złożenie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium.

9. Sprawozdanie z Sądu koleżeńskiego.

10. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.

11. Udzielenie Zarządowi absolutorium.

12. Podjęcie uchwał i wniosków.

13. Sprawy różne.

14. Obiad.

15 Zakończenie Zjazdu.

 

Prezes Marian Jarząbek

• KARTA ZGŁOSZEŃ EKSPONATÓW - XIX Środkowopomorska Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Kobylnicy (13-14 stycznia 2018 r.)

Karta do pobrania w formacie PDF

• XIX Środkowopomorska Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Kobylnicy (13-14 stycznia 2018 r.) Zapraszamy!

• Regulamin krajowej wystawy młodych gołębi rasowych, drobiu ozdobnego i królików - Czaplinek - 2017 r.

Czytaj więcej na ten temat

• KARTA ZGŁOSZEŃ EKSPONATÓW - krajowej wystawy młodych gołębi rasowych, drobiu ozdobnego i królików - Czaplinek - 2017 r.

Karta do pobrania w formacie PDF

• Walne zgromadzenie członków odbędzie się 26 marca 2017 r. (niedziela) o godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Staszica 6 w Koszalinie. Obecność obowiązkowa!

• XIX Środkowopomorska Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Kobylnicy (14-15 stycznia 2017 r.) Zapraszamy!

• Zebranie członków odbędzie się 8 grudnia 2016 r. (niedziela) o godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Staszica 6 w Koszalinie.

• Zebranie członków odbędzie się 25 września 2016 r. (niedziela) o godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Staszica 6 w Koszalinie.

• Spotkanie integracyjne 27 sierpnia 2016r. godz. 10:00 w Barze "U BAZYLA" przy trasie E-6 ok 30 km od Koszalina w stronę Szczecina (koło skrzyżowania na Białogard).

• Walny Zjazd Sprawozdawczy Członków ul. Staszica 6 w Koszalinie w dniu 17 kwietnia 2016 r. (niedziela) godz. 10:00.

Zarząd Środkowopomorskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza w Koszalinie z zwołuje w dniu 17 kwietnia 2016 r. (niedziela) godz. 10:00 w Koszalinie ul. Staszica 6 ( w budynku Szkoły Podstawowej Nr 18) Walny Zjazd Sprawozdawczy Członków.

 

W przypadku braku kworum ( 50% obecnych członków + 1) Zjazd odbędzie się w drugim terminie , w tym samym dniu tj. 17 kwietnia 2016 r. o godz. 10:30 – bez względu na ilość członków.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie i przywitanie członków

 2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i Męża Zaufania Zjazdu.

 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej – 3 osoby.

 4. Stwierdzenie kworum o ważności Zjazdu i zdolności do podejmowania uchwał i wniosków.

 5. Wybór Komisji uchwał i wniosków.

 6. Sprawozdanie z działalności Związku za okres całej kadencji tj. od 19 kwietnia 2015 r. do 17 kwietnia 2016 r.

 7. Informacja Skarbnika o sytuacji finansowej Związku.

 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i złożenie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium.

 9. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.

 10. Dyskusja nad złożonymi spawozdaniami.

 11. Udzielenie Zarządowi absolutorium.

 12. Podjęcie uchwał i wniosków.

 13. Sprawy różne.

 14. Obiad.

 15. Zakończenie Zjazdu.


Prezes Marian Jarząbek.

• Zebranie członków odbędzie się 7 luty 2016 r. (niedziela) o godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Staszica 6 w Koszalinie.

• XVIII Środkowopomorska Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Kobylnicy.

XVIII Regionalna Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Kobylnicy , która odbyła sie w dniach 9-10 stycznia 2016 roku przechodzi do historii.
Patronat nad Wystawą objeli Pan Zdzisław Kołodziejski – Starosta Powiatu Słupskiego i Pan Leszek Kuliński – Wójt Gminy w Kobylnicy.
Zgromadziliśmy rekordową ilość eksponatów, a mianowicie 81 hodowców wystawiło 1262 szt. Gołębi w rasach uzyskujące 90 ZW., 10 W. I 30 kolekcji I, II, III, ponad to  jako pokaz kilkadziesiąt kur, bażantów i gołębi. W niedzielę 10.01.2016r. wielkim powodzeniem cieszyła się giełda nadwyżek hodowlanych gdzie można było kupić lub sprzedać gołębie, kury, króliki, a także kupic suplementy do hodowli gołębi czy uzyskać porady weterynaryjne u lek. wet. Ryszarda Chorążego.
Wystawa stała na wysokim poziomie hodowlanym gdzie gołębie pochodziły głównie z całego Pomorza – od Szczecina po Trójmiasto uzyskiwały 95,96, a nawet 97 pkt.
Także Społeczność Ziemi Słupskiej doznałą niezapomnianych wrażeń odwiedzając Naszą wystawę,  a na dowód cytujemy list z podziękowaniem do Słupszczanki  Pani Ewy Bogdanowicz.

"Dziękuję całemu komitetowi organizującemu za włożony wkład pracy i dołożenie starań aby wystawa była udana , aby hodowcy , którzy wystawili swoje pupile byli zadowoleni i czuli się dobrze w gościnnej Gminie Kobylnica, a zwiedzający Goście doznali wiele radości i niezapomnianych wrażeń.
Szczególnie podziękowania należą się Bogdanowi Szmidtowi , Tadeuszowi Pawlickiemu, Tadeuszowi Kasperkiewiczowi, Andrzejowi Ryłło, Ireneuszowi Rogowskiemu, Andrzejowi Polewaczowi, Adamowi Walczakowi, Ryszardowi Kurendzie, Bogdanowi Niewadziłowi, Grzegorzowi Pająkowi.
Do zobaczenia za rok w Kobylnicy.
,, Bądź człowiekiem wśród stworzeni, bratem między braćmi" z dek. św. Franciszka z Asyżu.

Prezes Marian Jarząbek.

• Zdjęcia z Jubileuszowej XVIII Środkowopomorskiej Wystawy Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Kobylnicy.

Zobacz naszą galerie z wystawy

• REGULAMIN WYSTAWY - XVIII Środkowopomorska Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Kobylnicy (9-10 stycznia 2016 r.)

Czytaj więcej na ten temat

• KARTA ZGŁOSZEŃ EKSPONATÓW - XVIII Środkowopomorska Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Kobylnicy (9-10 stycznia 2016 r.)

Karta do pobrania w formacie PDF

• Zebranie członków odbędzie się 4 października 2015 r. (niedziela) o godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Staszica 6 w Koszalinie.

• XVIII Środkowopomorska Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Kobylnicy (9-10 stycznia 2016 r.) Zapraszamy!

• Wystawa Gołębi Młodych w Czaplinku dnia 7-8 listopad 2015 roku.

• W dniu 22 sierpnia 2015 r. odbędzie się zebranie członków wraz z pokazem gołębi młodych w Parsowie w GRILL BARZE " U BAZYLA" przy trasie A6 (kierunek za Koszalinem na Szczecin)

- Będzie poczęstunek

Serdecznie zapraszamy !

Marian Jarząbek – Prezes Związku

• Walny Zjazd Sprawozdawdzo-Wyborczy członków w Koszalinie.

W dniu 19 kwietnia 2015 roku odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo- wyborczy Członków w Koszalinie. Sprawozdanie z działalności Związku za okres od 17 października 2010 roku do 19 kwietnia 2015 roku złożył Prezes Marian Jarząbek.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i złożenie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutyorium złożył Członek Komisji Cezary Muchowski.

Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego złożył Przewodniczący Jan Błaszczyk.

Nad złożonymi sprawozdaniami odbyła się dyskusja członków głównie dotyczyła wystaw, a szczególnie Europejskiej, która ma się odbyć 13-15 listopada 2015 r. w Novembre we Francji.

W czasie Zjazdu odbyła się uroczystość pożegnania kol. Adama Radlińskiego Skarbnika Związku, który podjął decyzję, że ze względów zdrowotnych nie będzie kandydował do Zarządu, w związku z powyższym Prezes Marian Jarząbek złożył w imieniu Zarządu i wszystkich członków podziękował kol. Adamowi za długoletnie sprawowanie funkcji Skarbnika Związku i wręczył okolicznościowy upominek.

Następnie odbyły się wybory Władz Związku, w wyniku których wybrano ponownie na Prezesa kol. Mariana Jarząbka, ponadto do związku weszli:

 • Bogdan Szmidt – V-ce Prezes ds. Hodowlanych

 • Mieczysła Mitura – V-ce Prezes ds. Gospodarczych

 • Ryszard Kurenda – Sekretarz

 • Adam Walczak – Skarbnik

 • Józef Matejak – Członek

 • Ireneusz Rogowski – Członek

  Do komisji rewizyjnych wybrano:

 • Bogdana Niewadził – Przewodniczący

 • Andrzej Święcicki – V-ce Przewodniczący

 • Tadeusz Kasperkiewicz – Członek

 • Cezary Muchowski – Członek

 • Ryszard Ryłło – Członek

  Do Sądu Koleżeńskiego wybrano:

 • Jan Błaszczykowski – Przewodniczący

 • Stefan Kamiński – V-ce Przewodniczący

 • Arkadiusz Janek – Członek

 • Andrzej Taciak – Członek

 • Edward Świerski – Członek

Po ukonstytułowaniu się Władz Związku i wyczerpaniu porządku obrad Zjazd zakończono uroczystym obiadem.

Marian Jarząbek – Prezes Związku

• Uroczyste zebranie

W dniu 01 lutego 2015 r. odbyło się uroczyste zebranie Członków Związku, na którym Prezes Marian Jarząbek wraz z V-ce Prezesami:
Mieczysławem Miturą i Bogdanem Szmidtem wręczyli odznaczenia Polskiego Związku Hodowców
Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza wyróżnionym Członkom – kapituła przyznała:
złotą odznaką dla Franciszka Jasińskiego – Seniora Związku, pułkownika Wojska Polskiego, który podczas II wojny światowej walczył o Kołobrzeg, gdzie następnie po latach zamieszkał. Ponadto srebne odznaki otrzymali: Andrzej Taciak, Jan Kołacz i Krzysztof Sieiński, a brązowe odznaki otrzymali: Tadeusz Kasperkiewicz, Franciszek Kościukiewicz, Waldemar Matysiak, Grzegorz Pająk, Krzysztof Formela, Adam Fabisiak, Andrzej Ryłło, Mirosław Tomaszewski, Józef Kielar, Jacek Szulikowski. Odznaczonym Zarząd pogratulował życząc pomyślności w życiu osobistym i w pracy hodowlanej.

Prezes Marian Jarząbek

• Do wszystkich członków!

Zarząd Ś.Z.H.G.R. I D.I w Koszalinie zwołuje Walny Zjazd Sprawozdawczo-wyborczy Członków w dniu 19 kwietnia 2015 r. (niedziela) o godz. 10.00 w Koszalinie ul. Staszica 6 (w budynku Szkoły  Podstawowej Nr 18 – wejście od strony boiska).
W przypadku braku kworum (50% obecności członków + 1) Zjazd odbędzie się w drugim terminie, w tym samym dniu tj. 19 kwietnia 2015 r. o godz. 10.30 – bez  względu na ilość delegatów.

Porządek obrad:
1. Otwarcie i przywitanie delegatów.
2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i Męża Zaufania Walnego Zjazdu.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej – 3 osoby.
4. Stwierdzenie kworum o ważności Zjazdu i zdolności do podejmowania uchwał i wniosków.
5. Wybór Komisji uchwałi wniosków.
6. Sprawozdanie z działalności Związku za okres całej kadencji tj. od 17 października 2010 r. do 19 kwietnia 2015 r.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i złożenie wnioskuo udzielenie Zarządowi absolutorium.
8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
9. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
10. Udzielenie Zarządowi absolutorium.
11. Wybory:
a) Prezesa – tajne
b) Zarządu – tajne, 6 osób
c) Komisji Rewizyjnej – tajne, 5 osób
d) Sądu Koleżeńskiego – tajne, 5 osób
12. Podjęcie uchwał i postanowień będących przedmiotem obrad.

• Uroczyste zebranie związku.

• Zdjęcia z Jubileuszowej XVII Środkowopomorskiej Wystawy Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Kobylnicy.

Zobacz naszą galerie z wystawy

• XVII Środkowopomorska Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego

Czytaj więcej na ten temat
--
Źródło www.gp24.pl

• Pobierz Kartę zgłoszeń eksponatów (XVII Środkowopomorska Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego).

Karta do pobrania w formacie PDF

• Wystawa Gołębi Młodych w Czaplinku dnia 25-26 października 2014 roku.

Wystawa Gołębi Młodych, Czaplinek 2014 w dniach 25-26 października 2014 r.
Zgłoszenia należy kierować do kolegi:
- B. Szmith
512-522-415
lub
- A.Radliński
503-718-817
Opłata za wystawę:
-wpisowe 40 zł
-od sztuki gołębia zgłoszonego na wystawę - 8 zł.

Giełda czynna w dniach:
25.10.2014 - 7:00-18:00
26.10.2014 - 7:00-15:00
Cena od oczka 10 zł.

Serdecznie zapraszamy
Komitet Organizacyjny

• Zebranie członków odbędzie się 14 września 2014 r. (niedziela) o godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Staszica 6 w Koszalinie.

• Zebranie członków odbędzie się 1 czerwca 2014 r. (niedziela) o godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Staszica 6 w Koszalinie.

• Walne Zebranie Sprawozdawcze Związku za okres od 14 kwietnia 2013 do 23 marca 2014 roku w Koszalinie.

W dniu 23 marca 2014 r. w Koszalinie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Związku za okres od 14 kwietnia 2013 do 23 marca 2014 roku, na którym za powyższy okres złożyli na piśmie spawozdania.

 • Prezes Związku kol. Marian Jarząbek

 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Tadeusz Pawlicki

 • Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego kol. Jan Błaszczyk

 • Skarbnik – kol. Adam Radliński

 

Prezes Marian Jarząbek w swoim wystąpieniu poinformował m.in. o tym, że:

 • Związek posiada stanilną sytuację finansową

 • organizuje dwie wystawy

 • członkowie podwyższają poziom hodowli o czym świadczą wyniki na wystawach regionalnych, krajowych i europejskich

 • na dzień 23.03.2014 r. Związek posiada 75 członków Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Tadeusz Pawlicki poinformował, że spawy finansowe prowadzone przez Skarbnika kol. Adama Radlińskiego nie budzą zastrzeżeń i prowadzone są prawidłowo. Również złożył wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu co potwierdzili w głosowaniu Członkowie Zjazdu. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego kol. Jan Błaszczyk poinformował, że nie było żadnych spraw do rozpatrzenia.

  Odbyła się również miła uroczystość, na kórej Prezes kol Marian Jarząbek wręczył odznaczenia za zasługi dla Związku dla kolegów:

 • złota dla kol. Andrzeja Święcickiego

 • srebrna dla kol. Jana Błaszczyka, Stefana Kamińskiego, Cezarego Muchowskiego, Mieczysława Mitury, Adama Radlińskiego, Andrzeja Polewacza i Ireneuszowi Rogowskiemu

 • brązowa dla kol. Stanisława Wytrycha

Zjazd zakończył się uroczystym obiadem.
Sekretarz Andrzej Święcicki

• Zdjęcia z Jubileuszowej XV Środkowopomorskiej Wystawy Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Kobylnicy.

Zobacz naszą galerie z wystawy

• XVI Środkowopomorska Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Kobylnicy.

Kolejna XVI Regionalna Środkowopomorska Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego organizowana przez Nasz Związek w Kobylnicy przeszła do historii.

67 hodowców z całego Pomorza – od Szczecina do Trójmiasta wystawiło ponad 900 szt. gołębi
w 73 rasach oraz ponad 70 szt. kur w 13 rasach, uzyskując 71 zwycięstw w rasie , 6 wyrużnień,
22 I-sze miejsce i II-gie kolekcje oraz 18 III-ich kolekcji.

Wystawa odbyła się pod patronatem Starosty Powiatu Słupskiego oraz Wójta Gminy w Kobylnicy.

Największa konkurencja i najliczniej obsadzona była rasa "Motyl Warszawski", w której 6-ciu hodowców wystawiło 58 szt. gołębi prezentując bardzo wysoki poziom hodowlany.

Ponadto mocno obstawione były następujące rasy: Polski Pocztowy Wystawowy, Garłacz Pomorski, Gil, Brodawczak Polski, Modena Angielska, Zamojski, Gdański Wysokolotny i Tipler Zagłębiowski. Jak oceniali znający się na ,,sprawie'' hodowcy i sędziowie poziom prezentowanych zwierząt był wysoki, który jest efektem ogromnej wiedzy przyrodniczej, a także postępu hodowlanego. Dla zwiedzających gości była możliwość zaprezentowania bioróżności form, sylwetki, ubarwienia, czy struktury upierzenia fundując wszystkim uczestnikom przyjemny pobyt oraz niezapomniane wrażenia.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Prezes Marian Jarząbek

 

• Wystawa Gołębi Młodych w Czaplinku dnia 26-27 października 2013 roku.

Dnia 26-27 października 2013 roku w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Wałeckiej 49 w Czaplinku odbyła się kolejna, a już ósma Regionalna Wystawa Gołębi Młodych nad którą patronat objęli:

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz burmistrz Czaplinka. Udział w wystawię wzięło 58 wystawców z naszego Związku oraz Szczecińskiego Związku oraz Warszawskiego Związku oraz koledzy z Niemiec z zaprzyjaźnionego Związku z Marłow, prezentując ponad 800 szt. gołębi w 63 rasach oraz kury, króliki jako pokaz.

W ramach wystawy odbyły się: XV Wystawa Klubowa Zachodniopomorskiego Klubu Gołębi Gdański Wysokolotny, III Klubowa Wystawa Zachodniopomorskiego Klubu Hodowców Maściucha Polskiego oraz I Klubowa Wystawa Środkowopomorskiego Klubu Brodawczaka Polskiego. Wystawa była atrakcją dla przybyłej publiczności oraz miłośników gołębi i drobnego inwentarza, którzy licznie odwiedzili ja 26 i 27 października 2013 r. podziwiając przepiękne okazy oraz różnorodność ras. Nade wszystko wystawa stworzyła możliwość zdrowej rywalizacji między hodowcami pokazania ze swoich gołębników „młodzież” z okresu lęgowego 2013 r. oraz poddanie się ocenie sędziowskiej i porównanie poziomu hodowli z innymi hodowcami dzieląc się doświadczeniem, wymianą zdań, poglądów i ocen.

Wystawa ta na stałe wrosła w ziemię czaplinecką w kalendarium imprez naszego Związku dlatego już dzisiaj wszystkich zapraszamy za rok , a wszystkim wystawcą dziękujemy za udział i życzymy dalszych sukcesów w hodowli.

Z poważaniem Prezes
Marian Jarząbek

• Zdjęcia z WYSTAWY GOŁĘBI RASOWYCH MŁODYCH CZAPLINEK dnia 26-27 października 2013 roku.

Zobacz naszą galerie z wystawy

• Nowy REGULAMIN WYSTAWY GOŁĘBI RASOWYCH MŁODYCH CZAPLINEK dnia 26-27 października 2013 roku.

Czytaj więcej na ten temat

• Pobierz Kartę zgłoszeń eksponatów (Wystawa gołębi młodych w Czaplinku w dn. 26-27 października 2013).

Karta do pobrania w formacie PDF

• Zebranie członków odbędzie się 6 października 2013 r. (niedziela) o godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Staszica 6 w Koszalinie.

• Zebranie członków odbędzie się 25 sierpnia 2013 r. (niedziela) o godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Staszica 6 w Koszalinie.

• Zebranie członków odbędzie się 2 czerwca 2013 r. (niedziela) o godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Staszica 6 w Koszalinie.

Na zebraniu:

1. Rozmowa na temat spotkania integracyjnego w Czaplinku.

2. Sprawy różne.

• Walny Zjazd Członków 14.04.2013 r. (niedziela) o godz. 10:00 w Koszalinie przy ul. Staszica 6 (budynek Szkoły Podstawowej nr 18).

Zarząd Ś.Z. H.G.R. I D. J. W Koszalinie zwołuje Walny Zjazd Sprawozdawczy Członków w dniu 14.04.2013 r. (niedziela) o godz. 10:00 w Koszalinie przy ul. Staszica 6 w budynku Szkoły Podstawowej nr 18. W przypadku braku kworum ( 50 % obecnych + 1 ) Zjazd odbędzie się w drugim terminie. W tym samym dniu tj. 14.04.2013 r., o godz. 10:30, bez względu na ilość członków.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie i przywitanie Członków.

2. Wybór Przewodniczącego , Sekretarza i Męża Zaufania Zjazdu.

3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej – 3 osoby.

4. Stwierdzenie kworum o ważności Zjazdu i zdolności do podejmowania uchwał i wniosków.

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków - 3 osoby.

6. Sprawdzenie Zarządu z działalności Związku.

7. Informacja Skarbnika o sytuacji finansowej Związku.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i złożenie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium.

9. Sprawdzenie Sądu Koleżeńskiego.

10. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.

11. Udzielenie Zarządowi absolutorium.

12. Podjęcie uchwał i wniosków.

13. Sprawy różne.

14. Obiad.

15. Zakończenie zjazdu.

 

Prezes

Marian Jarząbek

• Zebranie członków odbędzie się 3 lutego 2013 roku o godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Staszica 6 w Koszalinie.

W czasie zebrania:
1. Sprawozdanie z wystaw.
2. Opłacenie składek za 2013 rok.
3. Wydawanie obrączek na 2013 rok..
4. Szkolenie weterynaryjne - lek. wet. Ryszard Chorąży.

• Uwaga są jeszcze 3 wolne miejsca w busie na wyjazd do Kielc na Krajową Wystawę.

• Jubileuszowej XV Środkowopomorskiej Wystawy Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Kobylnicy.

DRODZY KOLEDZY

 

Jesteśmy dumni, że mogliśmy zaprezentować szerokiej publiczności nasze osiągnięcia hodowlane na XV Jubileuszowej Środkowopomorskiej Wystawie Gołębi i Drobiu Ozdobnego w Kobylnicy 05-06 Stycznia 2013 r. Przez 16 lat istnienia Związku nasi członkowie trudzili się ciągle podnosząc poziom hodowlany swoich pupili, a także poziom organizacyjny wystaw mając ambicje być dobrym i liczącym się związkiem w kraju i ten cel osiągnęliśmy.

Nasze wystawy są chętnie odwiedzane przez hodowców z całego Pomorza i nie tylko, a także przez tłumnie zwiedzających gości z całego Powiatu Słupskiego, których nawet nie odstraszyła „Halina M.”, a wręcz odwrotnie była to wystawa największa z dotychczas wystawa jubileuszowaorganizowanych. Udział wzięło 70 wystawców prezentując ponad 1.100 szt. gołębi, w 83 rasach, uzyskując 79 ZW, 5 W, 22 I , II i II I kolekcji puchar starosty, puchar Wójta oraz 3 puchary dla najlepszego Srebniaka, Motyla Warszawskiego i Polskiego Pocztowego Wystawowego. Było też kilkadziesiąt kur, a także kaczki, bażanty, przepiórki i pawie.

Gratulacje i podziękowania od Władz Samorządowych powiatu słupskiego i Gminy Kobylnica, a także od hodowców i zwiedzających gości za profesjonalną organizację wystawy, przyjemną atmosferę dają nam gwarancję i potwierdzają, że to co robimy jest „dobre” i dobrze służy społeczeństwu oraz jest „przepustką” do organizowania kolejnych wystaw w Kobylnicy.

Jako organizator pragniemy spełnić oczekiwania wszystkich wystawców, gwarantując im bardzo dobre warunki dla licznie wystawianych eksponatów, chcemy aby hodowcy chętnie przyjeżdżali na Ziemię Słupską i dobrze się czuli w gościnnej Gminie Kobylnica.

Chciałbym podziękować wszystkim osobom, którzy w jakichkolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania wystawy w Kobylnicy, w szczególności: Panu Staroście Powiatu Słupskiego, Wójtowi Gminy Kobylnica, Dyrekcji Szkoły, Służbom Sanitarnym i Weterynaryjnym Powiatu, którzy nie dali się zastraszyć „obłąkanej” Halinie M. i wyrazili zgodę na zorganizowanie tej wystawy . Dziękuję także kolegom, którzy trudzili się aby wystawa pod każdym względem przebiegła profesjonalnie są to: Bogdan Szmidt, Tadeusz Pawlicki, Mieczysław Mitura, Ireneusz Rogowski, Adam Radliński, Józef Kielar, Tomasz Dziewiątkowski, Bogdan Niewadził, Grzegorz Pająk, Tadeusz Kasperkiewicz, Ryszard Ryłło, Włodzimierz Grzybek, Arkadiusz Moskwa, Robert Klimkowski. Dziękuję również związkom z Gdańska i Szczecina za dobrą współpracę, a także sędziom, którzy od lat obsługują nasze wystawy, a szczególnie z odległych Katowic.

 

BADŹ CZŁOWIEKIEM WŚRÓD STWORZEŃ, BRATEM MIĘDZY BRAĆMI”

z dekalogu Św. Franciszka z Asyżu.

 

Z poważaniem Prezes

Marian Jarząbek

Zobacz naszą galerie z wystawy

• Zdjęcia z Jubileuszowej XV Środkowopomorskiej Wystawy Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Kobylnicy.

Zobacz naszą galerie z wystawy

• Plakat Jubileuszowej XV Środkowopomorskiej Wystawy Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Kobylnicy.

• Wyjazd do Lipska na targi.

Zobacz naszą galerie z wystawy

• Zdobyliśmy III miejsce w krajowym rankingu Związków hodowców gołębi rasowych na Krajowej Wystawie Gołębi Młodych w Gdańsku.

Bardzo dużym sukcesem zakończyła się Krajowa Wystawa Gołębi Młodych w Gdańsku 2012 i uzyskując przez Nasz Związek Drużynowego Drugiego wice Mistrza Polski zajmując III miejsce kolejno po Trójmiejskim Związku i Szczecińskim Związku, a więc całe Pomorze górą pozostawiając centralną i południową Polskę z tyłu. Na ten wynik przyczynili się koledzy, którzy wzięli udział w wystawie są to: Kuzio Gabriela, Kuzio Mariusz, Budzyński Jan, Formela Krzysztof, Kasperkiewicz Tadeusz, Kielar Józef, Niewadził Bogdan, Rogowski Ireneusz, Ryłło Ryszard, Tomaszewski Mirosław, Somionka Franciszek i Jarząbek Marian.

 

Gratuluję kolegom, tak trzymać !

Prezes Marian Jarząbek

• Zdjęcia z Wystawy Gołębi Młodych w Czaplinku ( 3-4 LISTOPADA 2012 r. )

Regionalna Wystawa Gołębi Młodych w Czaplinku, która odbyła się w dniach 3-4 listopada 2012 r. pod patronatem Wojewody Województwa zachodniopomorskiego przeszła do historii. Udział wzięło 56 wystawców ze związków: bydgoskiego, gorzowskiego, szczecińskiego, rumskiego oraz goście z Niemiec, z okolic Marlow, a także hodowcy z naszego związku ale wystawiło tylko 29 członków t.j. 39% ogółu. Na wystawie zaprezentowano 609 szt. gołębi w 57 rasach oraz kilka raz kur i królików. Jeżeli można mieć pretensje do naszych hodowców to publiczność nie zawiodła przychodząc tłumnie w sobotę i niedzielę podziwiać ptasie piękności, bo wystawa gołębi rasowych to także święto dla okolicznej ludności.

Po raz pierwszy w wystawie nie wzięły udział władze samorządowe Miasta i Gminy Czaplinek.

Słowa podziękowania za organizację wystawy należą się kolegom: B. Szmidtowi, A. Polewaczowi, J. Rogowskiemu, A. Radlińskiemu, C. Muchowskiemu, T. Dziewiątkowskiemu, R. Krupie, R. Siekierce.

W podsumowaniu i zakończeniu wystawy udział wzięli: wice Wojewoda Województwa Zachodniopomorskiego p.Ryszard Mićko, który ufundował puchar dla najlepszego ptaka wystawy, dyrektor Departamentu Rolnictwa Sejmiku Województwa zachodniopomorskiego p.Jarosław Rzepa , radni Powiatu Drawskiego Pani Genowefa Polale i Wiktor Woś, z-ca dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pani Beata Brojowo-Kuźmicz, kierownik biura P.A.R. i M.R. p. Stanisławowi Kuczyńskiemu. Jeszcze raz wszystkim uczestnikom wystawy dziękuję i do zobaczenia za rok w Czaplinku i już teraz zapraszam na XV Jubileuszową Wystawę do Kobylnicy, która odbędzie się w dniach 5-6.01.2013 r.

Zobacz naszą galerie z wystawy

• Film z Wystawy Gołębi Młodych w Czaplinku ( 3-4 LISTOPADA 2012 r. )

film z wystawy gołębi młodych w Czaplinku 2012

• Nowy REGULAMIN
WYSTAWY XV JUBILEUSZOWEJ ŚRODKOWOPOMORSKIEJ WYSTAWY GOŁĘBI RASOWYCH I DOROBIU OZDOBNEGO w Kobylnicy w dniach 5-6 stycznia 2013 roku.

Czytaj więcej na ten temat

• Pobierz Kartę zgłoszeń eksponatów (XV Jubileuszowa Środkowopomorska Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego).

Karta do pobrania w formacie PDF

• Zebranie członków odbędzie się 7 października 2012 roku o godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Staszica 6 w Koszalinie.

W czasie zebrania:
1. Otwarcie i powitanie gości.
2. Zamówienie obrączek na 2013 rok.
3. Zapisy na Lipsk i omówienie wyjazdu.
4. Przygotowania do wystawy gołębi młodych w Czaplinku.

• Pobierz Kartę zgłoszeń eksponatów (Wystawa gołębi młodych w Czaplinku w dn. 3-4 list. 2012).

Karta do pobrania w formacie PDF

• Nowy REGULAMIN WYSTAWY GOŁĘBI RASOWYCH MŁODYCH CZAPLINEK dnia 3-4 listopada 2012 roku.

Czytaj więcej na ten temat

• Zebranie członków odbędzie się 5 sierpnia 2012 roku o godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Staszica 6 w Koszalinie.

• Spotkania integracyjne w Czaplinku u Andrzeja Polewacza.

W dniu 09.06.2012 r. na posesji gościnnego Andrzeja Polewacza w Czaplinku odbyło się spotkanie integracyjne, którego organizatorem był nasz Związek, a głównymi bohaterami i czynnymi wykonawcami byli: Andrzej Polewacz z rodziną i Ireneusz Rogowski również z rodziną za co w imieniu wszystkich uczestników serdecznie im dziękujemy. W spotkaniu wzięli udział hodowcy z naszego związku, a także delegacje zaproszone z zaprzyjaźnionych związków tj. z trójmiejskiego związku z prezesem Ryszardem Bielawskim z bydgoskiego związku z prezesem Markiem Porazińskim, z gorzowskiego związku z prezesem Stanisławem Tokarskim , ze szczecińskiego związku z prezesem Romanem Kukułą, z poznańskiego związku z wice prezesem Krzysztofem Kanickim oraz klub gdańskiego wysokolotnego ze Szczecina z prezesem Czesławem Halczakiem. Ponadto zacnymi gośćmi byli: wice Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jan Krawczuk, wice prezes polskiego związku Godfryd Kuryło oraz wice Burmistrz Czaplinka Zbigniew Dudor. Pogoda dopisała, a przysmaki przyrządzone przez A. Polewacza i I. Rogowskiego były wyśmienite, wszyscy goście bardzo dobrze się czuli i bawili do późnego popołudnia, tematów nie brakowało ale oczywiście dominowały dwa: to nasza pasja hodowania gołębi i mecze Euro 2012 Polska – Grecja i szanse Polaków w meczu z Rosjanami.Dla miłośników przyrody atrakcją była przejażdżka stateczkiem po jeziorze i podziwianie uroków Ziemi Czaplineckiej i przepięknego akwenu Pojezierza Drawskiego. Jeszcze raz wszystkim dziękujemy, do zobaczenia za rok.
Z koleżeńskim pozdrowieniem.

Prezes Marian Jarząbek.

Zobacz naszą galerie ze spotkania.

Spotkanie integracyjne w Czaplinku przy ul. Wąskiej 2 w dniu 09.06.2012r. (sobota) godzina 11:00 u kolegi Andrzeja Polewacza

zaproszenie
• Zebranie członków odbędzie się 3 czerwca 2012 roku o godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Staszica 6 w Koszalinie.

• Zebranie członków odbędzie się 1 kwietnia 2012 roku o godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Staszica 6 w Koszalinie.

• Zebranie członków odbędzie się 12 lutego 2012 roku o godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Staszica 6 w Koszalinie.

W czasie zebrania:
1. Omówienie wystaw w Czaplinku i Kobylnicy.
2. Podsumowanie okresu wystawowego: Kielce, Szczecin.
3. Opłacenie składek członkowskich na 2012 rok.
4. Wydawanie obrączek na 2012 rok.
5. Szkolenie weterynaryjne w zakresie profilaktyki hodowlanej.

• XIV Środkowopomorska Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Kobylnicy.

Kolejna XIV Środkowopomorska Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego pod patronatem starosty powiatu słupskiego i wójta gminy Kobylnica przeszła do historii.wystawa_sterowka_2012
W wystawie wzięło udział 62 wystawców z całego Pomorza (od Szczecina po Gdańsk) prezentując ok. 1 000 szt. gołębi w 80 rasach oraz 25 kur w 6 rasach. Sędziowie oceniali poszczególne rasy gołębi stosując ostre kryteria oceny. Testując je przed Krajową Wystawą w Szczecinie jednocześnie wyrazili opinię o wysokim poziomie hodowlanym. W wyniku ostatecznej oceny przyznano 65 zwycięstw w rasie, 7 wyróżnień, 15 I kolekcji, 15 II kolekcji i 15 III kolekcji.
Wystawa cieszyła się bardzo dużą oglądalnością, frekwencja zwiedzających przekroczyła nasze oczekiwania. Od popołudnia w sobotę do końca wystawy w niedziele przychodziły całe rodziny momentami były tłumy co utwierdza nas w przekonaniu, że oprócz rywalizacji i oceny poziomu hodowlanego należy prezentować piękne ptaki szerokiej publiczności przy tym edukując dzieci, młodzież, a także dorosłych. Starosta słupski pan Sławnomir Ziemianowicz oraz wójt gminy Kobylnica pan Leszek Kuliński w słowie wstępnym na podsumowaniu wystawy, podczas wręczenia pucharów wyrazili opinię, że to co robimy jest „dobre” oprócz estetyki dla „oka widza” przynosi konkretne korzyści w postaci promocji Regionu słupskiego i gminy Kobylnica, a wystawa stała się na wysokim poziomie. Również koledzy wystawcy jak : Andrzej Bujak z Wejherowa, rodzina Hitusińskich z Kaczkowa czy silna grupa Szczecińska „ gratulowali organizacji oprawy, poczęstunku, a także obecności władz samorządowych co publicznie wyraził Edward Krychowiak z Trzebiatowa.
Organizowanie wystawy to trud i zaangażowanie wielu ludzi dlatego chciałbym podziękować całemu komitetowi organizacyjnemu za włożoną pracę i poświęcony czas w to przedsięwzięcie.  

Prezes Marian Jarząbek

Zobacz naszą galerie z wystawy

• Plakat z XIV Środkowopomorskiej Wystawy Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Kobylnicy.

• Pobierz KARTĘ ZGŁOSZENIA EKSPONATÓW na XIV Środkowopomorską Wystawę Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Kobylnicy.

Karta do pobrania w formacie PDF

• Nowy regulamin XIV-ej Środkowopomorskiej Wystawy Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Kobylnicy.

Zapoznaj się z nowym regulaminem

• WYSTAWA REGIONALNA GOŁĘBI MŁODYCH W CZAPLINKU w dniach 5-6 listopada 2011 roku.

Wystawa regionalna gołębi młodych 5-6 listopada 2011 r.  w Czaplinku pod patronatem Starosty Drawskiego i burmistrza gminy Czaplinek.okladka sterowka

W wystawie wzieło udział 63 hodowców z regionu słupskiego , koszalińskiego, bydgoskiego, gorzowskiego, szczecińskiego, poznańskiego oraz kilkunastu hodowców z Marlow-Niemcy pod kierownictwem Heino Schutt, prezentując ok. 800 szt. gołębi w 63 rasach oraz 20 szt. kur w 7 rasach.

Sędziowie zgodnie oceniali wysoki poziom hodowlany, a w niektórych rasach nawet europejski, a sędzia obserwator nie wniósł żadnych uwag.
Hodowcy uzyskali 61 zwycięstw w rasie 1h I,II i III kolekcji oraz 4 wyróżnienia w kurach.
Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem zwiedzających z Czaplinka i okolic oraz hodowców zrzeszonych w P.Z.H.G.Ri D.J. i niezrzeszonych. Główny ciężar organizacyjny wystawy na siebie wzięli: A. Polewacz, J. Ragowski, B.Szmidt za co należy im się słowa uznania i koleżeńskie dziękuje. Również władza samorządowa pozytywnie oceniła wystawę deklarując dalszą współpracę z naszym związkiem i organizację kolejnych wystaw.

Prezes
Marian Jarząbek

Zobacz naszą galerie z wystawy

• Nowy REGULAMIN WYSTAWY GOŁĘBI RASOWYCH MŁODYCH CZAPLINEK dnia 5-6 listopada 2011 roku.

Czytaj więcej na ten temat

• Pobierz Kartę zgłoszeń eksponatów (Wystawa gołębi młodych w Czaplinku w dn. 5-6 list. 2011).

Karta do pobrania w formacie PDF

• 18 czerwca 2011 roku w Czaplinku u gościnnego Andrzeja Polewacza odbyło się spotkanie integracyjne.

Czytaj więcej na ten temat

• Zebranie Członków odbędzie się 4 września 2011 roku o godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej.

• Wykaz hodowanych gołębi w S.Z.H.G.R. i D.I. w Koszalinie.

Zobacz wykaz gołębi

• Nowy Statut.

Zapoznaj się z nowym statutem

• Film z XIII Środkowopomorskiej Wystawy Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Kobylnicy ( 29-30 STYCZEŃ 2011 r. )

• XIII Środkowopomorska Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Kobylnicy.

W dniach 28-30.01.2011r. w bardzo gościnnych obiektach w Zespole Szkół Samorządowych w Kobylnicy odbyła się XIII ŚŒrodkowopomorska Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego. W wystawie, która była trzecią już w tym roku wystawowym po Czaplinku organizowanym przez naszych członków oraz ObjeŸździe koło Ustki gdzie wystawiono gołębie z 2009 i 2010 roku. Wystawa w Kobylnicy była dla naszego związku podsumowaniem roku wystawowego.
W wystawie było wystawianych około 800 gołębi oraz kury i króliki. Udział w wystawie wzięło 39 hodowców. Najwięcej wystawiono Polskich Pocztowych Wystawowych 31, Brodawczak polski 23, Szpak 28, Skowronek norymberski 25.
Na wystawie pokazano ładną grupę Motyli warszawskich w ilości 29 szt.
Za swoje osiągnięcia w hodowli hodowcy zostali wyróżnieni pucharami.
W czasie uroczystości wręczenia pucharów hodowca z Ustki Bogdan Niewadził otrzymał jako pierwszy z SPZHGR l Dl Certyfikat hodowli licencyjno - wzorcowej w rasie Motyl warszawski, którego hoduje od 30 lat, a od 17 lat wystawia i była to 60 wystawa gdzie prezentował swoje okazy.
Wystawa tak jak wcześniejsza w Kobylnicy odbyła się pod patronatem Starosty Słupskiego i Wójta Gminy Kobylnica, których pomoc w organizowaniu wystaw jest bardzo doceniana przez naszych hodowców. Patronat medialny objęła telewizja kanał 6 i Radio Słupsk.

Zobacz naszą galerie z wystawy

• Plakat z XIII Środkowopomorskiej Wystawy Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Kobylnicy.

 

• Pobierz KARTĘ ZGŁOSZENIA EKSPONATÓW na XIII Środkowopomorską Wystawę Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Kobylnicy.

Karta do pobrania w formacie PDF

 

• Nowy regulamin XIII-ej Środkowopomorskiej Wystawy Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Kobylnicy.

Zapoznaj się z nowym regulaminem

 

• 6-7 listopad wystawa gołębi w Objeździe.

Wystawa gołębi w Objeździe 2010 r.W dniach 6-7.11.2010r. w miejscowości Objazda koło Ustki odbyła się Wystawa Gołębi Młodych z rocznika 2009 i 2010 zorganizowana przez Środkowopomorski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza w Koszalinie. Patronat nad wystawą objęli Starosta Słupski i Wójt Gminy Ustka. Miejscem wystawy była sala sportowa szkoły w Objeździe. Na wystawie pokazano 926 sztuk gołębi w 85 rasach, a wystawiło je około 50 hodowców nie tylko z rejonu Słupska i Koszalina, ale także innych rejonów kraju.Oprócz gołębi wystawiono kilka rodzai kur, a atrakcją były maleńkie gołąbki Diamentowe.Na wystawie gościliśmy hodowcę z Litwy, który obserwował organizację takich wystaw gdyż na Litwie nie ma Związku Hodowców i nie są organizowane wystawy.W śród sędziów byli sędziowie z Katowic, którzy przeżyli pamiętną tragedie zawalonej Hali Wystawowej Gołębi w 2006 roku.
Zobacz naszą galerie z wystawy