Historia

HISTORIA POWSTANIA ŚRODKOWOPOMORSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI RASOWYCH I DROBNEGO INWENTARZA
W KOSZALINIE.

Podwaliny powstania Ś.Z.H.G.R. I D.J. Wywodzą się z Darłowa gdzie istniał związek hodowców gołębi rasowych , którego założycielem i prezesem był kol. Zbigniew Gilarski.

Zbyszek Gilarski jest nadal wielkim miłośnikiem i znawcą gołębiarstwa, on pierwszy w 1994 roku zorganizował w zamku książąt pomorskich I-szą wystawę gołębi rasowych, i ta pasja nie opuszcza go do dziś.

Przełomem był dzień 18 mają 1997 roku w Darłowie gdzie na zebraniu członków w/h listy obecności: Adam Radliński, Andrzej Paumackanych, Włodzimierz Zelent, Wiesław Fischer, Władysław Dołęgowski, Jan Stachowiak, Stefan Kamiński, Mieczysław Mitura, Tadeusz Staniul, Franciszek Jasiński, Mirosław Monka, Andrzej Święcicki Jan Błaszczyk, Andrzej Hendel, Jóżef Zamarian powołano Związek Hodowców Gołębi Rasowych w Koszalinie z siedzibą przy ul. Lubiatowskiej 86. Wybrano nowy zarząd , którego prezesem został Jan Błaszczyk, wice Prezesem ds. Handlowych Jan Stachowiak, Sekretarzem Andrzej Wendel, Skarbnikiem Mirosław Monka, Członkiem Mieczysław Mitura. Następnie do związku dołączyli: Cezary Muchowski, Andrzej Taciak, Krzysztof Sieciński, Krzysztof Demiter, Witold Rusiniak, Wojciech Niedzisiadek i Andrzej Paumackamycz.

08 września 1997 rezygnację z prezesa złożył Jan Błaszczyk i na prezesa powołano Jana Stachowiaka 03..11..1997 r. do Sądu Wojewódzkiego w Koaszalinie I Wydział Cywilny złożono „wniosek” o przerejestrowanie stoważyszenia, a 26 marca 1998 roku w sądzie Wojewódzkim w Koszalinie I Wydział Cywilny został zarejestrowany koszaliński Związek Hodowców Gołębi Rasowych z siedzibą w Koszalinie przy ul. Lubiatowskiej 86. Jak się później okazało zainteresowanie hodowlą gołębi w regionie koszalińskim było duże i chęć zrzeszenia się w zwiążki, co zaowocowało wstępowaniem nowych członków, w tym okresie ożywiła się działalność , odbywały się systematyczne zebrania, zaczęto organizować wystawy, pierwsza odbyła się w szkole podstawowej nr 1, następnie w klubie sportowym „START” przy ul. Młyńskiej oraz na terenie sklepu meblowego u kol. Bogdana Szmidta. Podwyższał się poziom hodowli, zaczęto brać udział w wystawach w Szczecinie i w Poznaniu, uprawnienia sędziowskie uzyskał kol. Jan Stachowiak, Bogdan Szmidt i Ireneusz Rogowski.

W lutym 2002 roku rezygnację z funkcji prezesa złożył kol. Jan Stachowiak . 22 lutego 2002 r. odbył się walny zjazd sprawozdawczo wyborczy członków, na którym wybrano nowe władze związku. Prezesem został kol. Stanisław Wypych , V-ce Prezesem ds. gospodarczych został Marian Jarząbek, V-ce Prezesem ds. Handlowych został Adam Zając, Sekretarzem został Bogdan Szmidt, Skarbnikiem został Adam Radliński, Członkowie: Jerzy Nowak i Mieczysław Mitura. Również na tym zjeździe zmieniono nazwę związku na: Koszaliński Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza z siedzibą w Koszalinie przy ul. Jana z Kolna 14/2.

10 kwietnia 2005 r. zwołany został nadzwyczajny walny zjazd członków, na którym powołano nowy zarząd w składzie: Prezes – Marian Jarząbek, V-ce Prezes ds. Handlowych Mieczysław Mitura, V-ce Prezes d/s gospodarczych Adam Fabisiak, Sekretarz Bogdan Szmidt, Skarbnik Adam Radliński, Członkowie Adam Zając i Andrzej Paumackanycz. Kolejny raz zmieniono nazwę związku, która obecnie brzmi: Środkowopomorski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza z siedzibą w Koszalinie przy ul. Jana z Kolna 14/2. W tym okresie nastąpił rozkwit związku – nawiązano kontakty z ościennymi związkami, nawiązano współprace z Samorządem Powiatu Słupskiego i Gminy Kobylnica , gdzie w Zespole Szkół Samorządowych w Kobylnicy zaczęto organizować z dużym powodzeniem regionalne wystawy pod patronatem Starosty słupskiego i Wójta gminy Kobylnica, które weszły na stałe w kalendarz imprez gminy Kobylnica i naszego związku. Koleiny raz podwoiła się ilość członków z 39 do 83 osób.

Podniósł się poziom hodowli i poszerzył się zakres hodowanych ras. Nasi koledzy zaczęli wystawiać gołębie na wystawach regionalnych, krajowych i europejskich, uzyskując wysokie lokaty – zaczęli zwyciężać w rasie zajmować I, II, III miejsce w kolekcji oraz uzyskiwać tytuły mistrza Polski. Na wyróżnienie zasługuje kolega Bogdan Szmidt, który w 2004 r. na wystawie krajowej w Poznaniu zdobył tytuł mistrza Polski i I-szą kolekcje w rasie POL Srebrniak, na wystawie europejskiej w 2004 r. w Pradze zwyciężył w kategorii C.C. w rasie POL Srebrniak, w Lipsku w 2006 r. uzyskał tytuł Mistrza Europy w rasie POL Pasiak Srebrzysty, na wystawie w 2008 r. w Nitrze zwyciężył w rasie POL Pasiak Srebrzysty w kategorii C.C. Wysoki poziom hodowli ma kolega Bogdan Niewadził, który uzyskał certyfikat hodowli licencjonowanej w rasie motyl warszawski oraz uzyskał tytuł mistrza Polski na wystawie krajowej gołębi młodych w 2009 r. w Czaplinku i w 2010 r. w Poznaniu na wystawie krajowej gołębi dorosłych. Sukcesami może pochwalić się Marian Jarząbek jest dwukrotnym mistrzem Polski w rasie Damosceński na wystawie krajowej w 2006 r. w Szczecinie i w 2007 r. w Poznaniu, jest dwukrotnym mistrzem Polski w rasie Mewka Orientalna – Blondynet na wystawach krajowych w 2010 r. w Poznaniu i 2011 w Warszawie oraz zwyciężył w kategorii CC w rasie Sroczka Polska na wystawie europejskiej w 2008 r. w Nitrze. Również wysoki poziom hodowlany prezentuje kolega Mieczysław Mitura, który na wystawie krajowej w Szczecinie w 1996 r. pokonał wielokrotnego mistrza Polski w rasie Wywrotek Pomorski uzyskując I kolekcję oraz Z.W.

Do czołowych hodowców naszego związku zaliczają się koledzy:

Cezary Muchowski, Krzysztof Błaszczyk, Adam Zając, Adam Fabisiak, Jan Kołacz, Stefan Kamiński, Andrzej Święcicki, Franciszek Jasiński, Janek Arkadiusz, Janek Jerzy, Jan Stachowiak, Stanisław Wypych, Andrzej Berbeć, Marek Żmuda-Trzebiatowski, Jan Błaszczyk, Andrzej Taciak. 29 kwietnia 2009 roku odbył się zjazd sprawozdawczo – wyborczy członków na którym wybrano nowy zarząd. Na prezesa ponownie wybrano Mariana Jarząbka na, V-ce Prezesa ds. hodowlanych Bogdana Szmidta, na V-ce Prezesa ds. gospodarczych Mieczysława Miturę, na skarbnika Adama Radlińskiego, na członków: Adama Fabisiaka, Józefa Pawlaka, Ireneusza Rogowskiego i Andrzeja Polewacza. Zarząd w powyższym składzie nie przetrwał całej kadencji, w celu wyeliminowania ze składu osób nie pożądanych 29.08.2010 r. Prezes Marian Jarząbek poddał się do dymisji 17.10.2010 r. odbył się nadzwyczajny walny zjazd członków, na którym wybrano nowe władze związku – na prezesa ponownie wybrano kol. Mariana Jarząbka, na V-ce prezesa ds. hodowlanych Bogdana Szmidta, na V-ce prezesa ds. gospodarczych Mieczysława Miturę, na sekretarza Andrzeja Święcickiego, na skarbnika Adama Radlińskiego, na członków Adama Fabisiaka, Andrzeja Polewacza i Ireneusza Rogowskiego.

Związek nasz w ocenie zarządu Polskiego Związku jak i regionie zaczęto postrzegać jako organizację silną i sprawną logistycznie, zdolną do podejmowania trudnych zadań. Od 2006 roku cyklicznie organizujemy regionalną wystawę gołębi i drobiu ozdobnego w Kobylnicy, od 2007 roku wystawę gołębi młodych w Czaplinku. W 2009 roku zorganizowaliśmy w Czaplinku krajową wystawę gołębi młodych. U kol. Andrzeja Polewacza i Jana Błaszczyka organizujemy spotkania integracyjne, na które zapraszamy kolegów z ościennych związków. Związek posiada 438 klatek wystawowych na 1792 szt. gołębi oraz 20 wolier na drób ozdobny.

Posiadamy własny sztandar związkowy, z którym związek się utożsamia oraz grupę hodowców, którzy nadają ton pracy i kierunek działania związku.

 

Opracował:

Marian Jarząbek

 

Konsultanci:

Bogdan Szmidt

Mieczysław Mitura