XIV Regionalna wystawa gołębi i drobiu ozdobnego w Kobylnicy 7-8.01.2012 r.

WYSTAWA GOŁĘBI RASOWYCH I DROBIU OZDOBNEGO
KOBYLNICA k/SŁUPSKA 7-8.01.2012 r

W dniach 07/08 stycznia 2012 roku,Środkowopomorski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Koszalinie zorganizował „wyjazdową” wystawę w miejscowości Kobylnica k/Słupska.Wystawa odbyła się w pięknej,nowoczesnej hali sportowej będącej częścią dużego kompleksu szkolnego.Na uwagę zasługuje ciekawa dekoracja  klatek wystawowych oraz sprawnie działająca wentylacja zainstalowana w hali wystawowej.Za dobrą organizację wystawy słowa uznania należą się prezesowi Związku panu Marianowi Jarząbkowi,oraz przewodniczącemu wystawy panu Mieczysławowi Miturze i kierownikowi wystawy panu Tadeuszowi Pawlickiemu.
Na wystawę zgłoszono 979 gołębi reprezentujących 80 ras, miejscowi hodowcy zaprezentowali też niewielkie kolekcje drobiu ozdobnego – wystawców było 62.
Moją uwagę zwróciła piękna kolekcja (17 szt.) gołębi rasy indian,wystawiona  przez kol. Arkadiusza Moskwę ,oraz  bardzo wyrównane kolekcje gołębi rasy olbrzym rzymski i olbrzym węgierski zaprezentowane  w formie pokazu przez kol Marka Zająca.
Na zakończenie pragnę podkreślić dużą przychylność władz samorządowych,które przez wsparcie takich imprez widzą szansę na promocję swojej miejscowości.

Zbigniew Gilarski

 

Zobacz galerię z wystawy