Zdjęcia z Jubileuszowej XV Środkowopomorskiej Wystawy Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Kobylnicy.